Pravidlá hry

1. Základné informácie:

G-Race sú jedinečné a interaktívne preteky medzi moderátormi Godzone tour – Ivom Petrom a Dávidom Slavkovským (ďalej len: súťažiaci). Každý súťažiaci je v kontakte so skupinou ľudí (ďalej len: tímy), ktorí sa dobrovoľne prihlásia do jeho tímu a následne mu môžu rôznymi spôsobmi počas G-Race pomáhať . Tímy sú so súťažiacimi v kontakte prostredníctvom súkromného komunikačného kanála - aplikácie Discord (ďalej len: Discord).

2. Trvanie súťaže:

G-Race sa uskutoční v termíne od 24.8. do 28.8.2021. Do tímov je možné prihlásiť sa od 28.7.2021 až do skončenia G-Race.

3. Výherca:

Víťazom G-Race sa stáva ten súťažiaci, ktorý v priebehu hry získa viac bodov. Priebežné skóre bude viditeľné počas celého trvania G-Race na webovej stránke. Celkové skóre bude vyhodnotené až po skončení G-Race.

4. Bodovanie:

Je niekoľko spôsobov, ako môžu súťažiaci získať body. Tri z týchto spôsobov považujeme za primárne a vyhodnocujú sa každý deň. Dva spôsoby sú sekundárne a vyhodnotia sa na konci G-Race.

  4.1 Denný cieľ

Pre každý deň je určený denný cieľ, t.j. miesto, na ktoré majú súťažiaci doraziť. Ten súťažiaci, ktorý do denného cieľa dorazí ako prvý, získava 100 bodov.

Dosiahnuť denný cieľ je povinnosťou oboch súťažiacich, hoci body získa iba jeden z nich. Po dosiahnutí denného cieľa sú súťažiacim odovzdané úlohy, výzvy a adresa denného cieľa na nasledujúci deň.

  4.2 Úlohy

Na každý deň sú určené 3 úlohy, ktoré sú pre súťažiacich dobrovoľné. Úlohy je potrebné splniť ešte pred dorazením do denného cieľa. Úlohy sú bodované podľa náročnosti, od 50 do 80 bodov. Niektoré úlohy sú pre oboch súťažiacich rovnaké, iné sú určené špeciálne pre konkrétneho súťažiaceho.

  4.3 Výzvy

Na každý deň sú určené 3 výzvy, ktoré sú pre súťažiacich dobrovoľné. Výzvy je takisto potrebné splniť ešte pred dorazením do denného cieľa, rozdiel medzi nimi a úlohami je v tom, pre koho sú určené a tiež v bodovej hodnote. Výzvy môže spolu so súťažiacim plniť aj členovia jeho tímu. Dôkaz o splnení výzvy budú členovia tímu posielať prostredníctvom Discordu. Ak splní danú výzvu súťažiaci, dostane 30 bodov, ak ju splní 10% členov jeho tímu, dostáva ďalších 30 bodov.

  4.4 Nepoužitie žolíkov

Každý súťažiaci má počas G-Race k dispozícii 6 žolíkov (viac v sekcii 9. Žolíky). Za každého nepoužitého žolíka získa pri prejdení posledného denného cieľa 50 bodov.

  4.5 Ušetrené peniaze

Každý súťažiaci má k dispozícii svoj denný rozpočet (viac v sekcii 7. Rozpočet). Za každé ušetrené euro získa pri prejdení posledného denného cieľa 2 body.

5. Transport

Súťažiaci sa počas G-Race prepravujú do denného cieľa ľubovoľným spôsobom. Platí však obmedzenie týkajúce sa počtu kilometrov, ktoré možno prejsť jedným dopravným prostriedkom, tento limit je stanovený na 50 km. Po prejdení limitu sú súťažiaci povinný nájsť si nový dopravný prostriedok, hoci to môže byť prostriedok rovnakého typu – 50 km jedným autom, ďalších 50 km iným autom.

6. Nocľah & stravovanie

Súťažiaci si počas G-Race musia zabezpečiť svoj vlastný nocľah a stravovanie počas každého dňa. Hoci každého súťažiaceho sprevádza štáb, ktorý priebeh G-Race dokumentuje, tento štáb do priebehu hry nezasahuje a súťažiacemu v žiadnom z týchto aspektov nepomáha.

7. Rozpočet

Na to, aby si súťažiaci mohli zabezpečiť potreby, popísané v bodoch 5. a 6., teda transport, nocľah a stravovanie, majú k dispozícii denný rozpočet.

Na začiatku G-Race dostanú obaja súťažiaci čiastku 1000 CZK. Denný rozpočet si môžu navýšiť každodenným plnením úloh: za každých získaných 100 bodov (ktoré získajú sami alebo v spolupráci so svojim tímom) sa im rozpočet zvýši o 5 eur.

Získané financie obdržia po príchode do denného cieľa a vyhodnotení všetkých splnených úloh, spolu s úlohami a výzvami na ďalší deň.

8. Pomoc tímu

Súťažiaci sú v pravidelnom kontakte s členmi svojho tímu pomocou Discordu. Cez Discord môžu informovať tím o výzvach, ktoré na daný deň majú a ktoré môžu členovia tímu plniť tiež.

Zároveň však môžu svoj tím informovať o svojej aktuálnej situácii a svojich potrebách, hlavne tých, popísaných v bodoch 5. a 6., teda transport, nocľah a stanovanie. Súťažiaci môžu každý deň 2 krát prijať priamu pomoc, týkajúcu sa týchto dvoch potrieb, teda ubytovanie alebo odvoz do limitu 50km (ďalej len: priama pomoc). Ako priama pomoc sa nepočíta plnenie výziev, pomoc s úlohami, rady, občerstvenie, jedlo alebo darovanie užitočnej pomôcky. Tieto aktivity nie sú limitované a môžu prebiehať ľubovoľne.

  8.1 Batoh

Aktivita tímu prebieha aj pred začiatkom G-Race, v období od 28.7.2021 do 23.8.2021. V tomto čase môžu tímy hlasovať za predmety, ktoré budú mať súťažiaci v batohu. Každý člen tímu má 5 hlasov a môže ich ľubovoľne rozdeliť medzi oboch súťažiacich – teda pomáhať svojmu súťažiacemu alebo poškodiť súperovi. Predmety je možné vybrať z dopredu pripraveného zoznamu. Hlasovanie prebieha na webovej stránke G-Race.

9. Žolíky

Každý súťažiaci má k dispozícii šiestich žolíkov, ktorých môže využiť v krízových situáciách.

  • Finančná injekcia (+30 eur, ktoré súťažiaci okamžite dostane)

  • + 50km k limitu (súťažiacemu sa pripočíta 50 kilometrov k limitu, ktorý môže prejsť jedným dopravným prostriedkom)

  • Nocľah (produkcia súťažiacemu zabezpečí ubytovanie na jednu noc)

  • Autom priamo do cieľa (súťažiaci sa z miesta, na ktorom použije žolíka, dopraví autom priamo do cieľa, bez ohľadu na limit kilometrov)

  • Výmena veci z batoha (Súťažiaci si môže vymeniť jednu vec zo svojho batoha za inú vec, ktorá bola v zozname vecí na výber, viď bod 8.1)

  • Odomknutie kontaktu (Súťažiacemu je povolené zavolať ľubovoľnému človeku zo svojho telefónneho zoznamu a poprosiť ho o ľubovoľnú pomoc, aj nad rámec limitu priamej pomoci od tímu.)