VYHRAJ NAPLNENÝ GODZONE BATOH

Štatút súťaže: Súťaž o Godzone batoh naplnený vecami z Godzone Shopu.

Podmienky súťaže:

  1. Zaregistruj sa do jedného z tímov (Tím Iva alebo Tím Dávida) na race.godzone.sk

  2. Splň aspoň jednu výzvu počas G-Race a odošli dôkaz o jej splnení podľa pokynov

  3. Splnením týchto podmienok si automaticky zaradený / -á do žrebovania o Naplnený Godzone batoh.

Súťaž začína 28.7.2021

Súťaž končí žrebovaním 30.8.2021

Výhra: Godzone batoh naplnený vecami z Godzone shopu (godzoneshop.sk)

Organizátor súťaže je: SP o.z.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre:

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude Výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na instagrame Godzone, kde bude zverejnené aj video zo žrebovania. Výhercu budeme kontaktovať na platforme, ktorú zvolí pri registrácii (e-mail alebo facebookový účet). V prípade, že sa nepodarí s Výhercom kontaktovať do 5 dní od uskutočnenia žrebovania, Výherca stráca nárok na výhru a Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zopakovať výber výhercu.

Spôsob odovzdania výhry:

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. Pokiaľ výherca do 5 dní od vyžrebovania neposkytne dodaciu adresu a kontaktné údaje, prebehne nové žrebovanie.

Spoločnosť Facebook s touto súťažou nemá nič spoločné a súťažiaci zapojením do súťaže to berú na vedomie. Spoločnosť Facebook neručí za výhru v súťaži, za výhru ručí SP o.z.

V Sliači dňa 28.07.2021